6. 4. 2020  13:02 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identifikační číslo: 1700
Univerzitní e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedoucí oddělení - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
 
Externí spolupracovnice - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hodnotenie efektívnosti výrobného procesu v podniku
Autor: Ing. Henrieta Gobanová
Pracoviště: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedoucí práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Oponent:Ing. Milan Bujda
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hodnotenie efektívnosti výrobného procesu v podniku
Abstrakt:Predmetom tejto diplomovej práce bolo zhodnotenie efektívnosti výrobného procesu v podniku ARGO BJ, s.r.o.. V úvode sme sa venovali teoretickým poznatkom danej problematiky. Dôraz je kladený hlavne na objasnenie pojmu výroba, jej členenie a na tému týkajúcu sa výrobného procesu. Druhá časť je venovaná analýze súčasného stavu spoločnosti. V tejto časti sme sa venovali aj profilu spoločnosti, súčasnému riadeniu v prevádzke ARGO BJ, s.r.o. ako aj samotnému usporiadaniu podniku. Tretia časť je zameraná na technologickú výrobu jednotlivých výrobkov, ktoré sa v podniku vyrábajú. Úvodom tejto časti sme sa oboznámili so samotnou technológiou a súčasným stavom z hľadiska výrobnej kapacity, existencie predajní a samotného predaja výrobkov. Vlastným prínosom diplomovej práce sú výpočty výrobnej kapacity a návrhov na jej lepšie využitie. K návrhom zlepšenia zaraďujeme aj prognózovanie výroby a analýzy reálneho rozloženia predaja. Zo získaných výpočtov sme sa snažili nájsť optimálne riešenia pre zvýšenie výrobnej kapacity a produkcie výrobkov v danom podniku, tak aby sa zlepšilo jeho trhové postavenie v danom regióne a tým aj jeho hospodárske výsledky.
Klíčová slova:výrobný proces, kapacita výroby, výroba, prognóza výroby

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně