6. 4. 2020  14:52 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Identifikačné číslo: 1700
Univerzitný e-mail: monika.zatrochova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedúca oddelenia - ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hodnotenie efektívnosti výrobného procesu v podniku
Autor: Ing. Henrieta Gobanová
Pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Vedúci práce: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Oponent:Ing. Milan Bujda
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie efektívnosti výrobného procesu v podniku
Abstrakt:Predmetom tejto diplomovej práce bolo zhodnotenie efektívnosti výrobného procesu v podniku ARGO BJ, s.r.o.. V úvode sme sa venovali teoretickým poznatkom danej problematiky. Dôraz je kladený hlavne na objasnenie pojmu výroba, jej členenie a na tému týkajúcu sa výrobného procesu. Druhá časť je venovaná analýze súčasného stavu spoločnosti. V tejto časti sme sa venovali aj profilu spoločnosti, súčasnému riadeniu v prevádzke ARGO BJ, s.r.o. ako aj samotnému usporiadaniu podniku. Tretia časť je zameraná na technologickú výrobu jednotlivých výrobkov, ktoré sa v podniku vyrábajú. Úvodom tejto časti sme sa oboznámili so samotnou technológiou a súčasným stavom z hľadiska výrobnej kapacity, existencie predajní a samotného predaja výrobkov. Vlastným prínosom diplomovej práce sú výpočty výrobnej kapacity a návrhov na jej lepšie využitie. K návrhom zlepšenia zaraďujeme aj prognózovanie výroby a analýzy reálneho rozloženia predaja. Zo získaných výpočtov sme sa snažili nájsť optimálne riešenia pre zvýšenie výrobnej kapacity a produkcie výrobkov v danom podniku, tak aby sa zlepšilo jeho trhové postavenie v danom regióne a tým aj jeho hospodárske výsledky.
Kľúčové slová:výrobný proces, kapacita výroby, výroba, prognóza výroby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene