Nov 22, 2019   8:54 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Identification of usability problems on web sites using the eye-tracker
Written by (author): Ing. Martin Šidlo
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Móro, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Identifikácia problémov použiteľnosti na Webe z údajov pohľadu používateľa
Summary:Diplomová práca sa zaoberá použiteľnosťou webových stránok. Ručné vyhodnotenie je prácny a veľmi zdĺhavý proces. Cieľom práce je skrátiť tento čas a zobraziť problémy bez nutnosti ručného skúmania. Za pomoci rôznych informácii o interakcii používateľa na stránke zistiť, kde nastali problémy pri vykonávaní zadanej úlohy. Hlavným zdrojom informácii pre prácu sú dáta zahrňujúce výstup zo sledovača pohybu očí a udalosti, ktoré sa udiali priamo na stránke počas interakcie. Na základe získaných informácii, vieme povedať základné problémy, ktoré sa vyskytujú na stránke.
Key words:použiteľnosť, sledovač pohľadu, odhaľovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited