Dec 15, 2019   4:14 a.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Searching in source codes based on authors` reputation
Written by (author): Ing. Michael Garaj
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Karol Rástočný, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vyhľadávanie v zdrojových kódoch so zohľadnením reputácie ich autorov
Summary:Expertíza programátora je dôležitým faktorom dĺžky vývojového času potrebného k dokončeniu úlohy. Pri primerane správnom odhade expertízy programátora dokážeme ušetriť čas a úsilie pri všetkých fázach vývoja programu, a zároveň minimalizovať náklady spojené s danou úlohou. Súčasné hypotézy sú väčšinou intuitívne a výskum doteraz nedokázal kvantitatívny efekt expertízy programátora na čas potrebný pre vývoj. Priestor pre návrh metriky na odhad expertízy je veľký, pričom existuje už množstvo navrhnutých metrík, o ktorých nevieme, ktorá sa najviac približuje skutočnému vyjadreniu expertízy programátora. V našej práci predstavujeme nástroj, ktorý využíva údaje z histórie činnosti programátora zo servera Mylyn. Vychádzajúc zo získaných údajov sme navrhli metriku, ktorá berie do úvahy znalosť projektu, čo v našom prípade je miera, do akej sa daný programátor vyzná v projekte. Na výpočet tejto miery sme využili znalosť balíkov v projekte. Náš odhad expertízy sme potom porovnali s už existujúcou metrikou, ktorá tiež používa údaje z Mylynu. Na základe porovnania sme vypočítali mieru prepojenia týchto dvoch metrík.
Key words:reputácia programátora, vyhľadávanie v zdrojových kódoch, expertíza programátora

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited