28. 1. 2020  4:20 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identifikačné číslo: 17452
Univerzitný e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vyhľadávanie v zdrojových kódoch so zohľadnením reputácie ich autorov
Autor: Ing. Michael Garaj
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Oponent:Ing. Karol Rástočný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vyhľadávanie v zdrojových kódoch so zohľadnením reputácie ich autorov
Abstrakt:Expertíza programátora je dôležitým faktorom dĺžky vývojového času potrebného k dokončeniu úlohy. Pri primerane správnom odhade expertízy programátora dokážeme ušetriť čas a úsilie pri všetkých fázach vývoja programu, a zároveň minimalizovať náklady spojené s danou úlohou. Súčasné hypotézy sú väčšinou intuitívne a výskum doteraz nedokázal kvantitatívny efekt expertízy programátora na čas potrebný pre vývoj. Priestor pre návrh metriky na odhad expertízy je veľký, pričom existuje už množstvo navrhnutých metrík, o ktorých nevieme, ktorá sa najviac približuje skutočnému vyjadreniu expertízy programátora. V našej práci predstavujeme nástroj, ktorý využíva údaje z histórie činnosti programátora zo servera Mylyn. Vychádzajúc zo získaných údajov sme navrhli metriku, ktorá berie do úvahy znalosť projektu, čo v našom prípade je miera, do akej sa daný programátor vyzná v projekte. Na výpočet tejto miery sme využili znalosť balíkov v projekte. Náš odhad expertízy sme potom porovnali s už existujúcou metrikou, ktorá tiež používa údaje z Mylynu. Na základe porovnania sme vypočítali mieru prepojenia týchto dvoch metrík.
Kľúčové slová:reputácia programátora, vyhľadávanie v zdrojových kódoch, expertíza programátora

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene