22. 1. 2020  9:29 Zora
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identifikační číslo: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Webová aplikácia pre vzdialené ovládanie experimentálnej meracej aparatúry prostredníctvom webového prehliadača
Autor: Bc. Lukáš Václavík
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Webová aplikácia pre vzdialené ovládanie experimentálnej meracej aparatúry prostredníctvom webového prehliadača
Abstrakt:V práci sa venujeme LXI štandardu ako štandardu na báze Ethernetu, ktorý umožňuje návrh webových aplikácií pre vzdialené ovládanie meracích aparatúr prostredníctvom LAN sietí. Porovnávame výhody a nevýhody rôznych spôsobov zapojenia LXI zariadení v týchto LAN sieťach. Analyzujeme existujúce riešenia pre vzdialené ovládanie meracích aparatúr ako aj existujúcu webovú aplikáciu pre vzdialené ovládanie experimentálnej meracej aparatúry prostredníctvom webového prehliadača. Definujeme si nedostatky tejto aplikácie a navrhneme spôsob ich riešenia. Následne toto riešenie otestujeme z hľadiska funkcionality a použitia v praxi vykonaním ostrého merania prostredníctvom LAN/WAN siete.
Klíčová slova:LXI, vzdialený prístup, web aplikácia, online riadenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně