17. 10. 2019  7:28 Hedviga
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Identifikační číslo: 1865
Univerzitní e-mail: alexander.satka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Senzor plynov na báze nanokompozitov uhlík-polymér
Autor: Ing. Pavol Kunzo, PhD.
Pracoviště: Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Oponent:doc. Ing. Ján Bydžovský, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Gas Sensor Based on Carbon-Polymer Composites
Abstrakt:This work deals with a study of novel materials for solid-state gas sensors based on polyaniline, and its composites with carbon nanotubes. It brings the state-of the art in the field of solid-state gas sensors.. Samples of the above mentioned materials were prepared on gold inter-digitated electrodes fabricated on oxidized Si wafers. Measurement stand for characterization of gas sensitive chemiresistors was designed together with automated measurement system in LabView environment. The concept of the solution was put in practice and is presented together with the data measured in the experiments. Acquired electrical characteristics are discussed taking into account morphological data obtained from scanning electron microscope. Some interesting properties of these materials were found e.g., low temperature coefficient of resistance and space charge limited conductivity. In comparison with common metaloxide sensors, our polymer nanocomposite sensors do not reach the sensitivity of the former, but, on the other side, the polymer sensors can operate at room temperature.Finally, suggestions for future improvements of the resistive sensors based on nanocomposites carbon/polymer are presented.
Klíčová slova:gas sensor, polyaniline, carbon nanotubes, nanocomposite

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně