20. 10. 2020  6:28 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Identifikačné číslo: 1865
Univerzitný e-mail: alexander.satka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

     
Výučba     
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Senzor plynov na báze nanokompozitov uhlík-polymér
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Gas Sensor Based on Carbon-Polymer Composites
Abstrakt:
This work deals with a study of novel materials for solid-state gas sensors based on polyaniline, and its composites with carbon nanotubes. It brings the state-of the art in the field of solid-state gas sensors.. Samples of the above mentioned materials were prepared on gold inter-digitated electrodes fabricated on oxidized Si wafers. Measurement stand for characterization of gas sensitive chemiresistors was designed together with automated measurement system in LabView environment. The concept of the solution was put in practice and is presented together with the data measured in the experiments. Acquired electrical characteristics are discussed taking into account morphological data obtained from scanning electron microscope. Some interesting properties of these materials were found e.g., low temperature coefficient of resistance and space charge limited conductivity. In comparison with common metaloxide sensors, our polymer nanocomposite sensors do not reach the sensitivity of the former, but, on the other side, the polymer sensors can operate at room temperature.Finally, suggestions for future improvements of the resistive sensors based on nanocomposites carbon/polymer are presented.
Kľúčové slová:
gas sensor, polyaniline, carbon nanotubes, nanocomposite

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene