11. 12. 2019  18:33 Hilda
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikační číslo: 1888
Univerzitní e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vývoj monitorovacieho zariadenia na detekciu pohybovej aktivity pacienta
Autor: Ing. Peter Kmeť
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Fodrek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vývoj monitorovacieho zariadenia na detekciu pohybovej aktivity pacienta
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť hardvérovú a softvérovú časť meracej jednotky, detekujúca fyzickú aktivitu s využitím akcelerometra, gyroskopu, magnetometra a pulzmetra. Tento merací modul by mal byť využitý pre snímanie pohybu pacienta počas procesu rehabilitácie. V teoretickej časti sa práca podrobne venuje základnému princípu inerciálneho systému navigácie a opisu fungovania meracích zariadení v systéme po fyzikálnej a konštrukčnej stránke. V Praktickej časti je hlavná pozornosť venovaná návrhu dosky plošných spojov pre meraciu jednotku, jej implementácia, testovanie a navrhnutie firmvéru pre ovládanie procesu merania a spracovania dát.
Klíčová slova:detekcia pohybu, meracia jednotka, senzor tepovej frekvencie, inerciálne senzory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně