Mar 28, 2020   4:13 p.m. Soňa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Using Web services for eHealth applications
Written by (author): Ing. Martin Malina
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Martin Riesz
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie webových služieb pre eHealth aplikácie
Summary:MALINA Martin: Využitie webových služieb pre eHealth aplikácie (Bakalárska práca). Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra Aplikovanej Informatiky a Výpočtovej Techniky - študijný odbor: aplikovaná informatika, Vedúci bakalárskej práce: Ing. Fedor Lehocki. Bratislava: FEI STU, Máj 2010. Cieľom bakalárskej práce bolo naštudovať problematiku servisne orientovanej architektúry a na základe nadobudnutých poznatkov navrhnúť komunikačný systém založený na technológii webových služieb. Tento systém by mal umožniť komunikáciu medzi systémom ePrescription a EHR, ktoré sú súčasťou programu eHealth. Keďže eHealth sa v súčasnosti zavádza aj na Slovensku, je čoraz viac aktuálnejšou témou. Ehealth je jednou z oblastí eGovernmentu, ktorého cieľom je informatizácia verejnej správy. Bakalárska práca sa v úvode venuje princípom servisne orientovanej architektúry. Neskôr nadväzuje opisom technológie webových služieb a v poslednej časti opisuje návrh a implementáciu riešenia, ktoré bolo treba uskutočniť.
Key words:webové služby, eHealth, servisne orientovaná architektúra

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited