16. 2. 2020  22:35 Ida, Liana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikačné číslo: 1888
Univerzitný e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie webových služieb pre eHealth aplikácie
Autor: Ing. Martin Malina
Pracovisko: Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Ing. Martin Riesz
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie webových služieb pre eHealth aplikácie
Abstrakt:MALINA Martin: Využitie webových služieb pre eHealth aplikácie (Bakalárska práca). Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra Aplikovanej Informatiky a Výpočtovej Techniky - študijný odbor: aplikovaná informatika, Vedúci bakalárskej práce: Ing. Fedor Lehocki. Bratislava: FEI STU, Máj 2010. Cieľom bakalárskej práce bolo naštudovať problematiku servisne orientovanej architektúry a na základe nadobudnutých poznatkov navrhnúť komunikačný systém založený na technológii webových služieb. Tento systém by mal umožniť komunikáciu medzi systémom ePrescription a EHR, ktoré sú súčasťou programu eHealth. Keďže eHealth sa v súčasnosti zavádza aj na Slovensku, je čoraz viac aktuálnejšou témou. Ehealth je jednou z oblastí eGovernmentu, ktorého cieľom je informatizácia verejnej správy. Bakalárska práca sa v úvode venuje princípom servisne orientovanej architektúry. Neskôr nadväzuje opisom technológie webových služieb a v poslednej časti opisuje návrh a implementáciu riešenia, ktoré bolo treba uskutočniť.
Kľúčové slová:webové služby, eHealth, servisne orientovaná architektúra

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene