19. 1. 2020  18:18 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikační číslo: 1888
Univerzitní e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Informačný systém na elektronickú preskripciu
Autor: Ing. Martina Marčeková
Pracoviště: Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Omelina, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Informačný systém na elektronickú preskripciu
Abstrakt:SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta elektrotechniky a informatiky Študijný program: Aplikovaná informatika Autor: Martina Pasternáková Názov bakalárskej práce: Informačný systém na elektronickú preskripciu Vedúci bakalárskej práce: Fedor Lehocki Termín odovzdania: máj 2010 Cieľom bakalárskej práce bolo naštudovať problematiku informatizácie zdravotníctva zameranú na oblasť elektronickej preskripcie liekov. Na základe nadobudnutých informácií navrhnúť modelový informačný systém elektronickej preskripcie s vybranými službami. Najprv bolo potrebné zvoliť si vhodné technológie, ktoré boli použité na účely implementácie. Následná aplikácia týchto technológií zahŕňala vytvorenie dátovej a aplikačnej vrstvy, s možnosťou zakomponovania do iných informačných systémov (napr. elektronického záznamu pacienta). Informačný systém mal vyhovovať požiadavkám užívateľa ako aj zdravotníctva svojou prehľadnosťou, intuitívnosťou, bezpečnosťou a poskytnutými informáciami. Práca popisuje potrebu informatizácie zdravotníctva na Slovensku najmä v súvislosti so zavedením elektronickej preskripcie lieku a rozoberá výhody elektronického predpisovania liekov. Zameriava sa na analýzu problému, popisuje návrh riešenia problému z technologického hľadiska ako aj funkcionalitu samotnej aplikácie elektronickej preskripcie lieku.
Klíčová slova:ePreskripcia, eHealth, elektronické predpisovanie liekov

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně