19. 1. 2020  20:06 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikační číslo: 1888
Univerzitní e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Elearning pre dlhodobo chorých pacientov
Autor: Ing. Šimon Zibura
Pracoviště: Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Elearning pre dlhodobo chorých pacientov
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo urobiť návrh, implementáciu a integráciu modulu fyziky už do existujúceho e-learningového systému EDUKID. Vytvorený modul pokrýva učivo fyziky šiesteho a deviateho ročníka základnej školy. V prvej časti predkladaného dokumentu si opíšeme, čo sú LMS systémy a v akej miere môže E-learning prispieť k zlepšeniu výučbového procesu dlhodobo chorých pacientov. V ďalšej časti dokumentu špecifikujeme požiadavky kladené na modul fyziky a animácie fyzikálnych javov. Opíšeme dostupné riešenia a postup spojený s návrhom a implementáciou. Na záver si priblížime funkčnosť a integráciu modulu fyziky do systému EDUKID. Výsledkom tohto projektu je modul obsahujúci testové úlohy a demonštračné animácie učiva fyziky šiesteho a deviateho ročníka základných škôl
Klíčová slova:dlhodobo , chorých , pacientov, Elearning

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně