25. 2. 2020  22:48 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikačné číslo: 1888
Univerzitný e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Klinické diagnostické systémy na podporu rozhodovania medicínskeho personálu
Autor: Ing. Alexandra Andicsová
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Ing. Štefan Balogh, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Klinické diagnostické systémy na podporu rozhodovania medicínskeho personálu
Abstrakt:Tento projekt sa zaoberá návrhom a implementáciou klinického rozhodovacieho systému. Obsahuje informácie o histórií a súčasnosti takýchto systémov. Cieľom práce bolo vytváranie takého programu, ktorý sa dá rozšíriť a je určený na diagnostiku rôznych ochorení. Aplikácia vytvorená v rámci projektu je založená na modeloch a využíva klasifikačné metódy data-miningu (rozhodovacie pravidlá, rozhodovacie stromy, naivný Bayesovský klasifikátor a metódu k-najblizších susedov) na vytvorenie znalostnej bázy. Aplikácia umožňuje pridať nové choroby do systému a pracovať už s existujúcimi. Lekár musí zadať špecifikované príznaky pacienta, potom na rozhodovanie môže využívať systémom sumarizované odporúčania najpresnejčích klasifikátorov, pričom pozná na trénovacej sade dosiahnutú priemernú presnosť každého modelu.
Kľúčové slová:data-mining, klasifikačné metódy, klinický diagnostický systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene