18. 1. 2020  0:51 Bohdana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikační číslo: 1888
Univerzitní e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Klinicke diagnostické systémy na podporu rozhodovania medicínskeho personálu
Autor: Bc. Juraj Červienka
Pracoviště: Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Ing. Michal Braško
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Klinicke diagnostické systémy na podporu rozhodovania medicínskeho personálu
Abstrakt:Študijný program: Aplikovaná informatika Autor: Juraj Červienka Bakalárska práca: Klinické diagnostické systémy pre podporu rozhodovania medicínskeho personálu Vedúci bakalárskej práce: Ing. Fedor Lehocki Odovzdanie: máj 2011 Kľúčové slová: Petriho sieť, fuzzy logika, fuzzy Petriho siete, logické Petriho siete, PNEditor Bakalárska práca ponúka podrobnejší prehľad problematiky niektorých špeciálnych prípadov - modelov diagnostických systémov ako Petriho sietí. Cieľom práce je aplikovať fuzzy a logické Petriho siete do priloženého softvéru, ktorým je PNEditor vo verzii 0.51. Na začiatku práce je popísaná problematika a teoretický úvod o Petriho sieťach, ktorý je potrebný pre ich pochopenie. Ďalej je venovaná pozornosť podrobnejšiemu popisu modelov fuzzy Petriho sietí a logických Petriho sietí. Výsledkom práce sú implementované súčasti programu, ktoré boli podrobené testovaniam a spĺňajú zadefinované nároky na funkčnosť softvéru. Program ponúka modelovanie špeciálnych modelov fuzzy a logických Petriho sietí. Funkčnosť je doplnená o nastavovanie váh a hrán jednotlivých prechodov v namodelovaných Petriho sieťach. Na implementáciu bol použitý programovací jazyk Java SE 6 verzia JDK 1.6_18 a prostredie programu NetBeans IDE 6.8.
Klíčová slova:PNEditor, logické Petriho siete, fuzzy logika, Petriho sieť, fuzzy Petriho siete

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně