19. 1. 2020  16:29 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikační číslo: 1888
Univerzitní e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
Autor: Ing. Viliam Šlezinger
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Ing. Stanislav Marček, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
Abstrakt:Práca sa zaoberá vývojom aplikácie pre operačný systém Android a webovej aplikácie. Dané aplikácie sú navrhnuté v zmysle konceptu elektronizácie zdravotníctva (e-health) a založené na princípoch telemedicíny. Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu určenú pre medicínsky personál, ktorá by mu pomohla v zbere kvantifikovaných dát. Tieto dáta by mali byť použité na prevenciu a skorú diagnostiku rôznych typov ochorení, pričom veľký dôraz je kladený na mobilitu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Hlavnou kategóriou pacientov na ktorých bol zameraný dôraz pri vývoji, boli pacienti trpiaci chronickým obštrukčným ochorením pľúc (angl. COPD). Napriek tomu daná aplikácia je vhodná pre rôznorodú škálu onemocnení vďaka pestrej palete ponúkaných parametrov. Štruktúra práce ma dve hlavné časti. Prvou je analýza problému, ktorá poskytuje obraz o súčasnom stave v odbore elektronizácie zdravotníctva a princípoch, ktoré sa používajú pri tomto procese. V rámci tejto časti sa nachádza aj opis chronickej obštrukčnej choroby pľúc, jej epidemiologického hľadiska a metód diagnostiky. Druhá časť predkladá riešenia, ktoré zahŕňajú špecifikáciu, návrh a implementáciu mobilnej a webovej aplikácie.
Klíčová slova:Chronická obštrukčná choroba pľúc, e-health, Android, telemedicína, diagnostika, prevencia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně