26. 1. 2020  19:26 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikační číslo: 1888
Univerzitní e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh aplikácie na monitorovanie fyzickej aktivity
Autor: Ing. Erich Stark, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Dr. rer. nat. Martin Drozda
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh aplikácie na monitorovanie fyzickej aktivity
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá využitím zdravotníckej pomôcky v oblasti telemedicíny a vytvorením Android aplikácie. Úvod práce je venovaný základným informáciám o eHealth, telemedicíne a o chronickom ochorení diabetes. Tiež je v úvode spomenutý aj vplyv fyzickej aktivity na zdravotný stav pacienta s diagnózou diabetes mellitus. Pre tieto úcely som dostal krokomer od vedúceho práce, pomocou ktorého sa zaznamenáva denná fyzická aktivita. Dáta z krokomeru sa odosielajú do cloudu iHealth a odtial je ich možné získat pomocou oAuth2 autentifikácie do mobilného zariadenia s Android systémom. V implementacnej casti, na základe prijímaných dát bola vytvorená štruktúra databázy cez SQLite. Dalšia sekcia sa venuje zobrazovaniu nameraných hodnôt v grafe pomocou AChartEngine. Posledná cast je venovaná vzhladu Android aplikácie.
Klíčová slova:ehealth, telemedicína, oauth2, ihealth, aplikácia, android, krokomer, json, sqlite, java

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně