25. 5. 2020  19:53 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikačné číslo: 1888
Univerzitný e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
 

     Absolvent     Výučba     Záverečná práca
     
Projekty
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
eHealth aplikácie na monitorovanie diabetických pacientov.
Autor:
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce:
Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
eHealth aplikácie na monitorovanie diabetických pacientov.
Abstrakt:
Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie komplexného systému na monitorovanie priebehu ochorenia pacienta trpiaceho cukrovkou. Systém pozostáva z dvoch vzájomne prepojených, ale samostatných častí, mobilnej a webovej aplikácie. Systém by mal diabetikom zjednodušiť zaznamenávanie a prezentáciu údajov získaných z každodenných meraní svojho zdravotného stavu, a tým pomôcť k liečbe závažného ochorenia akým cukrovka nepochybne je.
Kľúčové slová:
cukrovka, Android, sebakontrola, ehealth

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene