29. 10. 2020  3:53 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikační číslo: 1888
Univerzitní e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 

     
     
Výuka     Závěrečná práce     
     
Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Riešenie integrácie obchodných služieb za účelom monitorovania portfólia korporátnych klientov v banke
Autor:
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedoucí práce:
Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Ing. Štefan Balogh, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Riešenie integrácie obchodných služieb za účelom monitorovania portfólia korporátnych klientov v banke
Abstrakt:
Diplomová práca je súčasťou súťažného tímového projektu, ktorý organizuje spoločnosť IBM v spolupráci s univerzitami na Slovensku. Úlohou šesťčlenného tímu je vytvorenie aplikácie včasného varovania (EWS) pre banku na platformách poskytnutých korporáciou IBM, ktorá bude monitorovať rôzne faktory ovplyvňujúce kredibilitu korporátnych klientov. Práca je zameraná na získanie teoretických znalostí a ich priame uplatnenie v praxi pri návrhu, vývoji a nasadení automatizovaných obchodných procesov. V teoretickej časti je čitateľ oboznámený s princípmi SOA integrácie, integračnými štandardmi a referenčnými architektúrami. Navrhnuté integračné riešenie je implementované pomocou vývojového prostredia IBM WebSphere Message Broker (IBM WMB). Nástroj implementuje funkcionalitu dátovej vrstvy a vo forme webových služieb ju poskytuje pre požiadavky vyššej vrstvy.
Klíčová slova:
SOA, IBM, EWS, WMB

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně