Feb 25, 2020   9:41 p.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Solution to the integration of business services for monitoring the portfolio of bank corporate clients.
Written by (author): Ing. Michal Fecko
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Balogh, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riešenie integrácie obchodných služieb za účelom monitorovania portfólia korporátnych klientov v banke
Summary:Diplomová práca je súčasťou súťažného tímového projektu, ktorý organizuje spoločnosť IBM v spolupráci s univerzitami na Slovensku. Úlohou šesťčlenného tímu je vytvorenie aplikácie včasného varovania (EWS) pre banku na platformách poskytnutých korporáciou IBM, ktorá bude monitorovať rôzne faktory ovplyvňujúce kredibilitu korporátnych klientov. Práca je zameraná na získanie teoretických znalostí a ich priame uplatnenie v praxi pri návrhu, vývoji a nasadení automatizovaných obchodných procesov. V teoretickej časti je čitateľ oboznámený s princípmi SOA integrácie, integračnými štandardmi a referenčnými architektúrami. Navrhnuté integračné riešenie je implementované pomocou vývojového prostredia IBM WebSphere Message Broker (IBM WMB). Nástroj implementuje funkcionalitu dátovej vrstvy a vo forme webových služieb ju poskytuje pre požiadavky vyššej vrstvy.
Key words:SOA, IBM, EWS, WMB

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited