Aug 20, 2019   8:17 p.m. Anabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Program for NMEA sentences processing
Written by (author): Ing. František Kostroš
Department: Department of telecommunications (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Program pre spracovanie NMEA viet
Summary:Štandard NMEA definuje elektrické rozhranie a údajový protokol na komunikáciu elektronických zariadení požívaných v námorníctve. Údaje prenášané pomocou tohto protokolu môžu obsahovať informácie o pozícií, nadmorskej výške, rýchlosti a iných faktoroch. Počítače sú v súčasnosti ideálnym nástrojom na zber a spracovanie takýchto údajov. V prvej časti predkladanej práce analyzujeme samotný štandard NMEA (kapitola 2.2), ako aj existujúce softvérové prostriedky určené na analýzu viet tohto štandardu na počítači (2.3 až 2.5). V druhej časti potom špecifikujeme požiadavky na túto aplikáciu (3.1) a vytvárame architektonický návrh (3.2), ktorý následne implementujeme (3.3). Implementovaný program dokáže analyzovať vety vysielané GPS zariadeniami typu GGA, GSA, GSV, RMC a GLL. Získané údaje vie zobraziť vo forme textov, grafov, štatistík a trasy v mape.
Key words:NMEA, GPS, analyzátor

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited