15. 11. 2019  12:22 Leopold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identifikační číslo: 1917
Univerzitní e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Transportné protokoly v bezdrôtových systémoch
Autor: Ing. Martin Štepanovič
Pracoviště: Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Oponent:doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Transportné protokoly v bezdrôtových systémoch
Abstrakt:Autor: Martin Štepanovič Diplomový projekt: Transportné protokoly v bezdrôtových systémoch. Vedúci diplomového projektu: Ing. Peter Trúchly PhD. Máj, 2012 Táto práca je zameraná na transportné protokoly v bezdrôtových sieťach a možnosti simulácie transportných protokolov a bezdrôtových sietí, ktoré vo všeobecnosti môžu reprezentovať bezdrôtové dátové siete, senzorové siete ako aj satelitné siete. Analyzuje a charakterizuje základné vlastnosti a architektúry bezdrôtových sietí. Opisuje vlastnosti a princíp činnosti transportných protokolov. Analyzuje používané riešenia v danej problematike a analyzuje existujúce transportné protokoly vhodné pre bezdrôtové systémy so zameraním na protokol TCP a jeho modifikácie. Analyzuje možnosti simulácie vybranej modifikácie protokolu TCP prostredníctvom vhodného simulačného nástroja. V práci je navrhnutý spôsob implementácie vybraného protokolu do simulačného nástroja a sada testovacích scenárov bezdrôtových sietí. Práca tiež popisuje implementáciu vybranej modifikácie protokolu TCP vo zvolenom simulačnom prostredí a následne popisuje a vyhodnocuje simuláciu upraveného protokolu na testovacích scenároch, v porovnaní so štandardnými modifikáciami. Získané výsledky konfrontuje s výsledkami iných prác. Výsledkom práce je vyhodnotenie výsledkov simulácií.
Klíčová slova:Bezdrotové siete, simulácie, TCP protokol

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně