7. 12. 2019  0:02 Ambróz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identifikačné číslo: 1917
Univerzitný e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Transportné protokoly v bezdrôtových systémoch
Autor: Ing. Martin Štepanovič
Pracovisko: Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Oponent:doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Transportné protokoly v bezdrôtových systémoch
Abstrakt:Autor: Martin Štepanovič Diplomový projekt: Transportné protokoly v bezdrôtových systémoch. Vedúci diplomového projektu: Ing. Peter Trúchly PhD. Máj, 2012 Táto práca je zameraná na transportné protokoly v bezdrôtových sieťach a možnosti simulácie transportných protokolov a bezdrôtových sietí, ktoré vo všeobecnosti môžu reprezentovať bezdrôtové dátové siete, senzorové siete ako aj satelitné siete. Analyzuje a charakterizuje základné vlastnosti a architektúry bezdrôtových sietí. Opisuje vlastnosti a princíp činnosti transportných protokolov. Analyzuje používané riešenia v danej problematike a analyzuje existujúce transportné protokoly vhodné pre bezdrôtové systémy so zameraním na protokol TCP a jeho modifikácie. Analyzuje možnosti simulácie vybranej modifikácie protokolu TCP prostredníctvom vhodného simulačného nástroja. V práci je navrhnutý spôsob implementácie vybraného protokolu do simulačného nástroja a sada testovacích scenárov bezdrôtových sietí. Práca tiež popisuje implementáciu vybranej modifikácie protokolu TCP vo zvolenom simulačnom prostredí a následne popisuje a vyhodnocuje simuláciu upraveného protokolu na testovacích scenároch, v porovnaní so štandardnými modifikáciami. Získané výsledky konfrontuje s výsledkami iných prác. Výsledkom práce je vyhodnotenie výsledkov simulácií.
Kľúčové slová:Bezdrotové siete, simulácie, TCP protokol

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene