Oct 23, 2019   7:10 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Trúchly, PhD.
Identification number: 1917
University e-mail: peter.truchly [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Transport protocols in wireless systems
Written by (author): Ing. Martin Štepanovič
Department: Institute of Computer Systems and Networks (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Opponent:doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Transportné protokoly v bezdrôtových systémoch
Summary:Autor: Martin Štepanovič Diplomový projekt: Transportné protokoly v bezdrôtových systémoch. Vedúci diplomového projektu: Ing. Peter Trúchly PhD. Máj, 2012 Táto práca je zameraná na transportné protokoly v bezdrôtových sieťach a možnosti simulácie transportných protokolov a bezdrôtových sietí, ktoré vo všeobecnosti môžu reprezentovať bezdrôtové dátové siete, senzorové siete ako aj satelitné siete. Analyzuje a charakterizuje základné vlastnosti a architektúry bezdrôtových sietí. Opisuje vlastnosti a princíp činnosti transportných protokolov. Analyzuje používané riešenia v danej problematike a analyzuje existujúce transportné protokoly vhodné pre bezdrôtové systémy so zameraním na protokol TCP a jeho modifikácie. Analyzuje možnosti simulácie vybranej modifikácie protokolu TCP prostredníctvom vhodného simulačného nástroja. V práci je navrhnutý spôsob implementácie vybraného protokolu do simulačného nástroja a sada testovacích scenárov bezdrôtových sietí. Práca tiež popisuje implementáciu vybranej modifikácie protokolu TCP vo zvolenom simulačnom prostredí a následne popisuje a vyhodnocuje simuláciu upraveného protokolu na testovacích scenároch, v porovnaní so štandardnými modifikáciami. Získané výsledky konfrontuje s výsledkami iných prác. Výsledkom práce je vyhodnotenie výsledkov simulácií.
Key words:Bezdrotové siete, simulácie, TCP protokol

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited