Jul 20, 2019   1:35 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Microbiological quality of steamed cheeses
Written by (author): Bc. Mária Prágerová
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Michal Kaliňák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mikrobiologická kvalita parených syrov
Summary:Tradičnými mliečnymi výrobkami na Slovensku sú parené syry. Pri ich výrobe sa častokrát využíva ručné ťahanie napareného syrového cesta vyrobeného zo surového mlieka. Pri nedodržaní správnych hygienických pravidiel, hrozí premnoženie nežiaducich mikroorganizmov, čo môže mať za následok vznik zdravotných komplikácií u spotrebiteľa. Vo svojej bakalárske práci sa venujem popísaniu mikrobioty parených syrov. Celkovo som analyzovala 15 vzoriek pomocou zrieďovcej kultivačnej metódy na selektívnych živných médiách. Z nadobudnutých výsledkov vyplýva, že priemerný počet laktokokov vo vzorkách parených syrov dosiahol hodnotu 6,68 ±0,64 log KTJ.g-1 (νk = 9,6 %). Priemerný počet laktobacilov bol 4,67 ±1,23 log KTJ.g-1 (νk = 26,4 %). Okrem vyhodnocovania pozitívnej mikrobioty som sa zamerala aj na počty potenciálnych patogénov. Priemerná hodnota počtu enterokokov bola 4,38 ±0,72 log KTJ.g-1 (νk = 21,4 %). Počet stafylokokov v analyzovaných vzorkách dosiahol hodnotu 4,18 ±0,72 log KTJ.g-1 (νk = 17,2 %). Priemerný počet koliformných baktérií bol 3,41 ±1,24 log KTJ.g-1 (νk = 36,3 %) a počet kvasiniek a vláknitých húb dosiahol priemernú hodnotu 3,42 ±0,91 log KTJ.g-1 (νk = 26,5 %). Tiež som sa zamerala na vplyv pôvodu mlieka, opracovania pareniny a pasterizácie mlieka na mikrobiotu syrov, pričom som zistila, že počty mikroorganizmov sa pri rôznych spôsoboch spracovania vo výraznej miere nelíšili. Pri zistení vyšších hodnôt patogénnych mikroorganizmov ako je povolené nariadeniami, je nutné zlepšiť úroveň hygieny a výrobný proces.
Key words:surové mlieko, mikroorganizmy, parené syry

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited