Jul 23, 2019   1:38 p.m. Oľga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of inhibitory potential of selected synthetic and natural resources
Written by (author): Ing. Lucia Michalová
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Petra Vanková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie inhibičného potenciálu vybraných syntetických a prírodných zdrojov
Summary:Cieľom tejto práce bolo sledovať antimikrobiálny účinok syntetických a prírodných zdrojov, voči nežiaducim mikroorganizmom v kozmetickej a potravinárskej sfére. Syntetickými látkami použitými pre túto prácu boli alkyl-L-ramnozidy, xylozidy a lyxozidy, u ktorých bol sledovaný okrem samostatného aj komplementárny inhibičný účinok voči Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus, Salmonella Typhimurium, Escherichia coli, Candida albicans a Aspergillus niger. Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že glykozidy inhibujú mikrobiálny rast výlučne komplementárnym účinkom. Počas 25 h inkubácie dosiahli testované mikrobiálne kultúry denzity na úrovni 107 až 108 KTJ/ml. Jednotlivé glykozidy boli testované v ekonomicky prijateľných koncentráciách od 1 do 10 %, no koncentračná závislosť inhibičného účinku nebola pozorovaná. Zároveň bol popísaný inhibičný potenciál dvoch druhov cesnakových homogenizátov voči vyššie uvedeným mikroorganizmom a 3 druhom baktérií mliečneho kysnutia. Z výsledkov experimentov vyplýva, že prítomnosť 1,5 %-ného cesnakového homogenizátu v médiu redukuje počiatočné počty v menšej miere, ako 3 %-ný homogenizát cesnaku suchého, no testované mikroorganizmy sa po približne 9-tich hodinách dokážu dostať do exponenciálnej fázy rastu a pomnožiť na neželané počty. Absolútny antimykotický účinok voči vláknitej hube A. niger sa potvrdil u 8 použitých ramnozidov. U probiotických baktérií sa však prejavila ich nežiaduca inhibícia na hodnotu 102 až 103 KTJ/ml. Sledovanie cytotoxickej aktivity cesnakových homogenizátov ukázalo, že viabilita ľudských melanómových a myšacích leukemických buniek pri oboch cesnakoch klesla počas 72 hodín v prítomnosti 0,625 až 6,25 %-ných cesnakových homogenizátov pod 40 %. Pri použití domáceho cesnaku sa dosiahla takmer 90 % inhibícia melanómových buniek. Prídavok 0,25 % alebo 12,5 % homogenizátov neprejavil dostatočnú cytotoxickú účinnosť na sledované bunkové línie. Na základe dosiahnutých výsledkov a s ohľadom na súčasnú inhibíciu nežiaducich mikroorganizmov, kyslomliečnych baktérií a bunkových línií možno potvrdiť inhibičný potenciál cesnaku. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov je navhodnejšie použitie 1,5 %-ných cesnakových homogenizátov v intervale 9 hodín a so súčasným dopĺňaním probiotických kultúr.
Key words:dynamika rastu, inhibičná aktivita, alkyl-L-ramnozidy, cesnak

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited