Jul 18, 2019   3:03 p.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Termoresistance of Staphylococcus aureus
Written by (author): Ing. Karla Urgelová
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Anna Gičová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Termorezistencia Staphylococcus aureus
Summary:Táto diplomová práca je zameraná na sledovanie termorezistencie Staphylococcus aureus v závislosti od meniacich sa podmienok prostredia. V snahe zabezpečiť hygienickú a zdravotnú neškodnosť slovenských parených syrov, bolo cieľom práce kvantifikovať charakter odumierania izolátu S. aureus 2064 v modelovom prostredí GTK bujónu a UHT mlieka v oblasti teplôt 51, 53, 55, 57, 61 a 63 °C. Následne aj pri meniacich sa hodnotách av (0,99; 0,97; 0,95; 0,93; 0,91; 0,89 a 0,86), pH (6,0; 5,5; 5,0; 4,5 a 4,0) a ich vzájomných kombinácií a stanoviť konkrétne hodnoty parametrov D- a z-hodnôt. Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že termorezistencia izolátu 2064 sa prirodzene znižovala za súčasného zvyšovania inkubačnej teploty v GTK bujóne a UHT mlieku. V GTK bujóne D-hodnoty dosiahli rozmedzie 7,65 – 99,00 min a odpovedajúca z-hodnota bola 10,83 °C, pričom v UHT mlieku sa D-hodnoty zvýšili na 21,30 – 123,00 min v teplotnom rozmedzí 51 – 63 °C a z-hodnota dosiahla 20,00 °C. Na základe pokusov v kapilárach, možno konštatovať, že objem média nemal štatisticky významný vplyv (α > 0,05) na termorezistenciu. Vplyvom zníženej av hodnoty prostredia som zaznamenala, že došlo k zvýšeniu termorezistencie izolátu 2064 pri všetkých sledovaných teplotách − 51, 55, 61 a 63 °C. V porovnaní s D-hodnotami v prostredí GTK bujónu bez prídavku soli sa D-hodnoty zvýšili na úroveň 122,4 – 232,8 min pri 51 °C a pri 55 °C na úroveň 114,00 – 300,30 min. Pri vyšších teplotách 61 a 63 °C ich hodnoty poklesli na 39,00 – 62,25 min a 15,80 – 63,80 min, v poradí. Naopak, samostatným pôsobením znižujúcej sa hodnoty pH som pozorovala negatívnejší vplyv na termorezistenciu izolátu 2064. Vypočítané D-hodnoty dosiahli pri 51 °C 24,00 – 117,00 min, pri 55 °C 36,45 – 72,00 min a pri vyšších teplotách 61 a 63 °C sa pohybovali medzi 2,55 – 23,25 min a 2,25 – 13,20 min, v poradí. Pri devitalizácii izolátu 2064 so súčasným znížením av (0,99/0,97) aj pH (5,5 – 4,5) z-hodnoty varírovali v rozmedzí 7,06 – 13,20 °C. Najintezívnejšie odumieranie izolátu 2064 nastalo pri 5 %-nom prídavku soli a znížení hodnoty pH na 5,0 až 4,5, pochopiteľne pri 63 °C. D-hodnota sa v týchto prípadoch pohybovala v rozpätí 3 až 10 min.
Key words:termorezistencia, Staphylococcus aureus, z-hodnota, D-hodnota

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited