30. 10. 2020  9:07 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     Výučba
     
          Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Peter Belfi
Použitie LED v automobiloch
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Benčič
Analýza vplyvu tepelného spracovania Si s vysokým "kappa" heteroštruktúr
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Miroslav Boldiš
Optické pamäte pre informačné systémy.
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Boor
Laserové technológie vo výrobe automobilov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mário Bordáč
Experimentálne štúdium akustoelastickej odozvy membránových prvkov MEMS
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Ďurčenka
Charakterizácia LED zdrojov pre automobily
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Feiler
Návrh a simulácia vlastností vybraných fotonických prvkov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Martin Feiler
Štruktúry a prvky pre integrovanú fotoniku
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Fekete
Diagnostika pruženia vzduchového pruženia vozidla VW Touareg
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Fekete
Konštrukcia, riadenie a testovanie hybridného motora V6 TFSI Hybrid vo výrobe
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Bc. Daniel Figura
Príprava progresívnych prvkov pre hybridnú fotoniku.
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Juraj Helbich
Integrovaná fotonika
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Helbich
Optické vlákna pre automobily
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Helbich
Vláknové senzory s Braggovými mriežkami
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Peter Horňák
Analytický model WDM pasívnej optickej prístupovej siete
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Dávid Chudjak
Optická frekvenčná reflektometria
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Igaz
Model fotonického senzora pre monitorovanie hladiny glukózy
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Ondrej Kádár
Optické a optoelektronické prvky a subsystémy pre plne optické komunikačné systémy
február 2012
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Kádár
Vyšetrovanie vlastností optických vlákien pre optické komunikačné systémy
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Július Klačko
Porovnanie konštrukcií displejov v automobiloch
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Klinovský
Fotonické prvky pre optické komunikačné systémy
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Klinovský
Návrh optických prvkov pre integrovanú fotoniku
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Kolesár
Charakterizácia vybraných vlastností fotodetektorov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Kosť
Optické prístupové siete
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radoslav Kurinec
Automatizované meranie vybraných vlastností prvkov integrovanej fotoniky
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Radoslav Kurinec
Optické a optoelektronické prvky a subsystémy pre plne optické komunikačné systémy
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Radoslav Kurinec
Optické a optoelektronické prvky a subsystémy pre plne optické komunikačné systémy
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Kuťka
Reduction of the Photodegradation of "pi"-conjugated Polymers for Solar Cells
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Anton Kuzma, PhD.
Fotonické prvky pre optické komunikačné systémy.
september 2014
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anton Kuzma, PhD.
Charakterizácia LED diód pre automobily
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anton Kuzma, PhD.
Modelovanie a simulácia vlastností VCSE laserov s nanoštruktúrou
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Rudolf Lupták
Optoelektronické prvky pre automobily
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Rudolf Lupták
Progresívne materiály pre fotonické prvky
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mikuláš Mészáros
Návrh a analýza ohmických kontaktov pre heteroštruktúry GaN
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Michniak, PhD.
Príprava a analýza diamantových štruktúr na rôznych substrátoch
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tomáš Nemčík
Analýza vlastností lasera pre mikrotechnológie.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Nemčík
Výskum rezných parametrov rezacieho stroja s pevnolátkovým vláknovým laserom
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Branislav Pastorek
Disperzné vlastnosti mikroštruktúrnych vlákien
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Gábor Patassy
Štatistické vyhodnocovanie elektromechanických chýb v automobiloch
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Pavol
Kódovače a dekódovače pre optický kódový multiplex na báze AWG prvkov
máj 2006
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Pavol
Meranie parametrov pasívnych prvkov WDM systémov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Mgr. Ing. Pavol Petráš
Návrh pracoviska pre meranie vlastností PIR detektorov
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Pindroch
Návrh a realizácia prenosovej sústavy výkonového laserového lúča pomocou optického vlákna
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Ľuboš Podlucký
Progresívne prvky pre mikrovlnnú fotoniku
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Róbert Pokorný
Spektrálne rozlíšené časovo korelované čítanie fotónov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Juraj Pristič
Fotonické prvky pre informačné systémy
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Juraj Pristič
Integrovaná fotonika
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Pristič
Návrh prvkov integrovanej fotoniky
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Juraj Pristič
Návrh prvkov integrovanej fotoniky
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Maroš Rybárik
Využitie laserov v automobilovom priemysle
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Rybár, PhD.
Návrh a realizácia univerzálneho testovacieho zariadenia pre kontrolu svietivosti LCD displeja
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Roman Sakáč
Návrh a vlastnosti prvkov integrovanej fotoniky
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: B.Sc. Mamadou Abass SECK, PhD., BSc
Combining Surface and Vertical Profile-Studies of Organic Materials in Solar Cells
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomír Schmidt
Meranie optických vlastností biologických tkanív
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktor Špalek
Optické vlákna pre rýchle optické komunikačné systémy
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Viktor Špalek
Rýchle otvorené optické komunikačné systémy
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Toman
Vyšetrovanie vlastností prvkov integrovanej fotoniky
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Ievgeniia Topolniak, PhD.
Fotodegradácia polymérnych nanokompozitov pre púzdrenie organických solárnych článkov
október 2015Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Mgr. Ievgeniia Topolniak, PhD.
Photodegradation of Polymer Nanocomposites for Encapsulation of Organic Solar Cells
november 2015Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Juraj Tóth
Tenkovrstvové fotonické senzory
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Trubač
Displeje v automobiloch
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Urban
Laserové technológie pre spracovanie dreva
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Roland Vadkerti
Laserové mikrotechnológie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roland Vadkerti
Laserové popisovanie pre priemyselné aplikácie
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ladislav Vaškovič
Parkovacie senzory automobilov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ladislav Vlahi
Displeje v automobiloch
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Ziman
Návrh a simulácia parametrov prvkov pre integrovanú fotoniku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizPAutor: Ing. Martin Ziman
Progresívne prvky pre mikrovlnnú fotoniku
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Žák
Delenie zafírových podložiek pomocou lasera
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Žák
Delenie zafírových podložiek pomocou pevnolátkového lasera
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Radoslav Žňava
Laserové mikrotechnológie
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná