6. 4. 2020  3:51 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikační číslo: 1937
Univerzitní e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externí spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza vlastností lasera pre mikrotechnológie.
Autor: Ing. Tomáš Nemčík
Pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Anton Kuzma, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:THE ANALYSIS OF THE FEATURES OF LASER FOR MICROTECHNOLOGIES
Abstrakt:In the introduction of our bachelor thesis we are addressing the use of lasers in micromachining and laser describing. This chapter describes a chosen types of lasers for microtechnologies, structural parts of laser and typical technological operations that are conducted by it. In the sequel of the theoretical part we are dealing with the features of the laser beam for microtechnologies. These features are important for the specification of available possibilities of usage of lasers in a different operations. An experimental part is focused on the analysis of the output laser sheaf of a given laser system with regard to microtechnologies and laser describtion. We have ended up the result that a given device is capable for these operations: describtion, marking and cutting of a diverse materials. The care of the experiment's results have to be taken while using the device that had been exposed to.
Klíčová slova:laser, analysis, features

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně