28. 3. 2020  16:47 Soňa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza vlastností lasera pre mikrotechnológie.
Autor: Ing. Tomáš Nemčík
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Anton Kuzma, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:THE ANALYSIS OF THE FEATURES OF LASER FOR MICROTECHNOLOGIES
Abstrakt:In the introduction of our bachelor thesis we are addressing the use of lasers in micromachining and laser describing. This chapter describes a chosen types of lasers for microtechnologies, structural parts of laser and typical technological operations that are conducted by it. In the sequel of the theoretical part we are dealing with the features of the laser beam for microtechnologies. These features are important for the specification of available possibilities of usage of lasers in a different operations. An experimental part is focused on the analysis of the output laser sheaf of a given laser system with regard to microtechnologies and laser describtion. We have ended up the result that a given device is capable for these operations: describtion, marking and cutting of a diverse materials. The care of the experiment's results have to be taken while using the device that had been exposed to.
Kľúčové slová:laser, analysis, features

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene