27. 1. 2020  17:07 Bohuš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Laserové mikrotechnológie
Autor: Ing. Radoslav Žňava
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Anton Kuzma, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Laserové mikrotechnológie
Abstrakt:Diplomová práca sa venuje laserovým mikrotechnológiám používaným pre popisovanie materiálov na báze impulzných laserov.V úvodnej teoretickej časti sú uvedené všeobecné poznatky o vláknových impulzných laseroch, ich základných princípoch a trendami ich vývoja. Hlavným cieľom práce bola realizácia a vyhodnotenie experimentov pre popisovanie a značenie materiálov vykonaných dvomi typmi impulzných laserov - nanosekundovým Nd:YAG laserom a femtosekundovým vláknovým laserom. Tieto experimenty boli realizované na dvoch vybraných materiáloch, ktorými boli oceľ a hliník. V závere sú vyhodnotené realizované experimenty viacerými dostupnými metódami, sú porovnané vplyvy zmeny parametrov použitých laserov na popisované materiály a uvedené nové poznatky využiteľné pre aplikácie impulzných laserov pre popisovanie v praxi.
Kľúčové slová:impulzné lasery, laserové popisovanie, vláknové lasery

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene