23. 1. 2020  8:43 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a simulácia parametrov prvkov pre integrovanú fotoniku
Autor: Ing. Martin Ziman
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Lenka Gajdošová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Design and parameters simulation of devices for integrated photonics
Abstrakt:Increasing demands in data usage results in need for wide usable data bandwidth. Optical communications systems offer solution that can satisfy these demands. Today they are based on coherent optical signal processing, which was made possible by advancements in integrated photonics. Devices based on this technology significantly raised the availability and use of optical communication systems worldwide. The first part of master thesis is dedicated to theoretical foundations needed to realize design of waveguide devices. The second part describes design program RSoft CAD and simulations used for design of optical devices. Design of rib and channel waveguide, along with simulations of number of guided modes based on waveguide dimensions and simulations of their bending losses are described in the next part. The rest of the thesis describes design of directional coupler optimized for minimal area on chip and design of 1x16 power splitter optimized for low insertion loss values in its outputs. Their spectral characteristics were also analyzed to determine the bandwidth of each device with 3 dB attenuation.
Kľúčové slová:directional coupler, bending loss, silicon photonics, integrated photonics, waveguides, power splitter

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene