28. 1. 2020  1:35 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikační číslo: 1937
Univerzitní e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externí spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Fotonické prvky pre informačné systémy
Autor: Ing. Juraj Pristič
Pracoviště: Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Fotonické prvky pre informačné systémy
Abstrakt:V práci je vypracovaný prehľad základných fotonických prvkov pre informačné systémy, presnejšie prvkov pre integrovanú fotoniku, ktorých základné vlastnosti sú v nej bližšie uvedené. Ďalej je popísaný návrhový a simulačný program RSofts Photonic Component Design Suite, konkrétnejšie sú rozpísané moduly BeamPROP a BeamPROP AWG Utility pre návrh a simuláciu AWG multi/demultiplexora. Načrtnutá je metóda fungovania simulačného balíka RSoft. Popísaný je postup návrhu AWG obvodu z pohľadu návrhového softvéru. V poslednej časti je realizovaný vlastný návrh AWG multiplexora, porovnaný s reálnym výrobkom a sú vygenerované súbory masiek jednotlivých vrstiev vo formáte GDS-II potrebných pre jeho výrobu.
Klíčová slova:Simulácia, Fotonika, RSoft

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně