18. 1. 2020  3:50 Bohdana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikační číslo: 1937
Univerzitní e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externí spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Model fotonického senzora pre monitorovanie hladiny glukózy
Autor: Ing. Daniel Igaz
Pracoviště: Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:RNDr. Anton Mateašík, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Model fotonického senzora pre monitorovanie hladiny glukózy
Abstrakt:Cieľom práce je návrh matematického modelu simulujúceho činnosť optického senzora pre monitorovanie hladiny glukózy, založeného na fluorescenčnej odozve proteínového páru CFP a YPF citlivého na prítomnosť glukózy v roztoku. Na základe vstupného priebehu glykémie a zvolených parametrov simuluje difúziu glukózy do priepustnej polymérnej matrice a na výstupe poskytuje informáciu o priebehu výsledného fluorescenčného spektra. Model je realizovaný v simulačnom prostredí SIMULINK a pozostáva z niekoľkých funkčných blokov. Navrhnutý model poskytuje predstavu o kinetike fluorescenčnej odozvy proteínového páru na prítomnosť glukózy. Poznatky získané zo simulácií môžu byť využité ako podklad pre navrhovaný implantovateľný optický senzor v rámci projektu 6.RP P.CEZANNE.
Klíčová slova:matematický model, fluorescencia, difúzia, priepustná polymérna matrica, optický senzor

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně