28. 3. 2020  18:55 Soňa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikační číslo: 1937
Univerzitní e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externí spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Meranie optických vlastností biologických tkanív
Autor: Ing. Ľubomír Schmidt
Pracoviště: Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Elena Cocherová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Meranie optických vlastností biologických tkanív
Abstrakt:Predkladaná práca je zameraná na: a) zhrnutie teoretických vedomostí o súčasnom stave optickej diagnostiky biologických tkanív vrátane popisu vlastností svetelných zdrojov a princípov detekcie optického signálu, b) popis meracieho pracoviska vytvoreného pre meranie absorpčných charakteristík tkanív so zameraním na identifikáciu hemoglobínu, c) zhrnutie a diskusiu výsledkov dosiahnutých na vytvorenom pracovisku, menovite namerané absorpčné spektrálne charakteristiky biologického tkaniva, analýza hĺbky vniku svetla v závislosti na vlnovej dĺžke a meranie zmien absorpcie tkaniva na vybraných vlnových dĺžkach v reálnom čase. Výsledkom bolo zistenie zmeny hĺbky vniku a absorpcie tkaniva prsta na vlnových dĺžkach 600 nm -800 nm. Tieto zmeny sme mohli pozorovať pri výmene prsta a aj smeru osvetlovania. Absorpcia hemoglobínu sa mení v rozmedzí 300 nm -- 1000 nm, pričom najväčšie hodnoty dosahuje na vlnových dĺžkach 415, 542 a 577 nm.
Klíčová slova:Optické vlastnosti, Absorpčná spektroskopia, Hemoglobín

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně