16. 2. 2020  22:26 Ida, Liana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Meranie optických vlastností biologických tkanív
Autor: Ing. Ľubomír Schmidt
Pracovisko: Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Elena Cocherová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Meranie optických vlastností biologických tkanív
Abstrakt:Predkladaná práca je zameraná na: a) zhrnutie teoretických vedomostí o súčasnom stave optickej diagnostiky biologických tkanív vrátane popisu vlastností svetelných zdrojov a princípov detekcie optického signálu, b) popis meracieho pracoviska vytvoreného pre meranie absorpčných charakteristík tkanív so zameraním na identifikáciu hemoglobínu, c) zhrnutie a diskusiu výsledkov dosiahnutých na vytvorenom pracovisku, menovite namerané absorpčné spektrálne charakteristiky biologického tkaniva, analýza hĺbky vniku svetla v závislosti na vlnovej dĺžke a meranie zmien absorpcie tkaniva na vybraných vlnových dĺžkach v reálnom čase. Výsledkom bolo zistenie zmeny hĺbky vniku a absorpcie tkaniva prsta na vlnových dĺžkach 600 nm -800 nm. Tieto zmeny sme mohli pozorovať pri výmene prsta a aj smeru osvetlovania. Absorpcia hemoglobínu sa mení v rozmedzí 300 nm -- 1000 nm, pričom najväčšie hodnoty dosahuje na vlnových dĺžkach 415, 542 a 577 nm.
Kľúčové slová:Optické vlastnosti, Absorpčná spektroskopia, Hemoglobín

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene