25. 2. 2020  23:10 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Meranie optických vlastností biologických tkanív
Autor: Ing. Ľubomír Schmidt
Pracovisko: Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Elena Cocherová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Measuring the optical properties of biological tissues
Abstrakt:The present work is focused on: a) a summary of theoretical knowledge on the current state of optical diagnosis of biological tissues, including the characterization of light sources and principles of optical signal detection, b) a description of the measuring facility set up for measuring absorption characteristics of tissues with a focus on the identification of hemoglobin, c) and summary discussion of the results achieved to create a workplace, namely the measured spectral absorption characteristics of biological tissue, analysis of the penetration depth of light in the wavelength dependence and measurement of tissue absorption changes at selected wavelengths in real time. The result was the detection of changes in the depth of penetration and absorption tissue finger at wavelengths 600 nm - 800 nm. These changes we can observe the exchange of finger and the direction of illumination. The absorption of hemoglobin varies between 300 nm - 1000 nm, with the maximum at wavelengths 415, 542 and 577 nm.
Kľúčové slová:Hemoglobin, Optical properties, Absorption

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene