Mar 28, 2020   7:40 p.m. Soňa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
University e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Fiber Bragg Grating Sensors
Written by (author): Ing. Juraj Helbich
Department: Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Opponent:Ing. Daniel Haško, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vláknové senzory s Braggovými mriežkami
Summary:Vláknové senzory na báze Braggových mriežok sa v dnešnej dobe dostávajú do popredia a začínajú byť pre priemyselný trh atraktívnym riešením mnohých problémov spojených so stabilitou a pevnosťou. Senzory na báze Braggových mriežok sa môžu aplikovať do optických komunikačných systémov, no svoje využitie nachádzajú aj v stavebnom, leteckom a aj automobilovom priemysle. Úvodom práce sa zameriame na teoretický základ k problematike a možnosť vytvorenia Braggovej mriežky. Hlavná časť práce pojednáva o vytvorení a nastavení interferenčného pracoviska, ktoré sme vytvorili z opticky kompatibilných prvkov s KrF excimerovým laserom. V Medzinárodnom laserovom centre sme experimentálne overili možnosť vytvorenia Braggových mriežok pomocou nami vytvoreného pracoviska. Použitím fotocitlivého rezistu, CCD kamery a optického teleskopu sme verifikovali prítomnosť interferencie žiarenia vytváraného našim pracoviskom. Práca obsahuje dokumentáciu k všetkým použitým postupom a uskutočneným pokusom. Experimenty potvrdili existenciu interferencie laserového žiarenia.
Key words:interferencia dvoch zväzkov, interferenčné pracovisko, Braggova mriežka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited