28. 3. 2020  16:46 Soňa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vláknové senzory s Braggovými mriežkami
Autor: Ing. Juraj Helbich
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Daniel Haško, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vláknové senzory s Braggovými mriežkami
Abstrakt:Vláknové senzory na báze Braggových mriežok sa v dnešnej dobe dostávajú do popredia a začínajú byť pre priemyselný trh atraktívnym riešením mnohých problémov spojených so stabilitou a pevnosťou. Senzory na báze Braggových mriežok sa môžu aplikovať do optických komunikačných systémov, no svoje využitie nachádzajú aj v stavebnom, leteckom a aj automobilovom priemysle. Úvodom práce sa zameriame na teoretický základ k problematike a možnosť vytvorenia Braggovej mriežky. Hlavná časť práce pojednáva o vytvorení a nastavení interferenčného pracoviska, ktoré sme vytvorili z opticky kompatibilných prvkov s KrF excimerovým laserom. V Medzinárodnom laserovom centre sme experimentálne overili možnosť vytvorenia Braggových mriežok pomocou nami vytvoreného pracoviska. Použitím fotocitlivého rezistu, CCD kamery a optického teleskopu sme verifikovali prítomnosť interferencie žiarenia vytváraného našim pracoviskom. Práca obsahuje dokumentáciu k všetkým použitým postupom a uskutočneným pokusom. Experimenty potvrdili existenciu interferencie laserového žiarenia.
Kľúčové slová:interferencia dvoch zväzkov, interferenčné pracovisko, Braggova mriežka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene