16. 2. 2020  22:18 Ida, Liana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikační číslo: 1937
Univerzitní e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externí spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vláknové senzory s Braggovými mriežkami
Autor: Ing. Juraj Helbich
Pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Daniel Haško, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vláknové senzory s Braggovými mriežkami
Abstrakt:Vláknové senzory na báze Braggových mriežok sa v dnešnej dobe dostávajú do popredia a začínajú byť pre priemyselný trh atraktívnym riešením mnohých problémov spojených so stabilitou a pevnosťou. Senzory na báze Braggových mriežok sa môžu aplikovať do optických komunikačných systémov, no svoje využitie nachádzajú aj v stavebnom, leteckom a aj automobilovom priemysle. Úvodom práce sa zameriame na teoretický základ k problematike a možnosť vytvorenia Braggovej mriežky. Hlavná časť práce pojednáva o vytvorení a nastavení interferenčného pracoviska, ktoré sme vytvorili z opticky kompatibilných prvkov s KrF excimerovým laserom. V Medzinárodnom laserovom centre sme experimentálne overili možnosť vytvorenia Braggových mriežok pomocou nami vytvoreného pracoviska. Použitím fotocitlivého rezistu, CCD kamery a optického teleskopu sme verifikovali prítomnosť interferencie žiarenia vytváraného našim pracoviskom. Práca obsahuje dokumentáciu k všetkým použitým postupom a uskutočneným pokusom. Experimenty potvrdili existenciu interferencie laserového žiarenia.
Klíčová slova:interferencia dvoch zväzkov, interferenčné pracovisko, Braggova mriežka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně