Feb 28, 2020   1:47 a.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
University e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Possibilities of using Fiber Bragg Grating Sensors in Automotive Industry
Written by (author): Ing. Zuzana Špitálová
Department: Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Chovan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti využitia vláknových senzorov s Braggovou mriežkou v automobilovom priemysle
Summary:V predkladanej práci sa venujem využitiu vláknových senzorov na báze Braggovej mriežky v automobilovom priemysle. V prvom rade popisujem základné poznatky a problematiku takéhoto typu senzorov. Ďalej som na základe teórie viazaných módov navrhla FBG pomocou programového prostredia Matlab. Dôležitou súčasťou práce je pevnostná analýza navrhnutého vlákna na báze Braggovej mriežky v programovom prostredí Ansys. Navrhnuté vlákno namáham na ťah a tlak, čím sa potvrdili pevnostné údaje uvedené v literatúre. Ďalšou časťou je návrh aktívneho systému pruženia s využitím FBG senzora, konkrétne FBG akcelerometra. Samotnému návrhu riadenia predchádza kapitola o silách pôsobiacich na nápravu, ako aj na celý automobil počas jazdy. V rámci tejto kapitoly využívam programové prostredia Catia a Adams, v ktorých simulujem pohyb nápravy a ďalej mi tieto súbory slúžia na demonštračné účely. V rámci návrhu popisujem snímané signály potrebné pre riadiacu elektroniku aktívneho pruženia, aktuátory, komunikačnú zbernicu a návrh riadiacej jednotky.
Key words:FBG akcelerometer, teória viazaných módov , aktívny systém pruženia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited