Apr 5, 2020   6:54 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Internet of Things in digital manufacturing (Industry 4.0)
Written by (author): Ing. Jakub Košarník
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent:Ing. Erik Kučera, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Internet veci v digitálnych výrobách (Priemysel 4.0)
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať metodiku používanú pri štandarde Industry 4.0 a navrhnúť IoT aplikáciu pre riadenie procesov v digitálnej továrni. Práca popisuje prínos, princípy a komponenty novej priemyselnej revolúcie. Na základe zadefinovanej výrobnej linky, ktorá nebola navrhnutá podľa princípov Industry 4.0, je vytvorené riešenie postavené na základe analyzovaných a definovaných poznakov. Výstupom práce je simulačný model, vytvorený v prostredí Plant Simulation. Simulačný model overuje riešenie a testuje výkon výrobnej linky. Pre realizáciu backendu je popísané cloudové riešenie od spoločnosti Microsoft - Azure IoT Hub, ktoré je pripravené na nasadenie v digitálnej továrni.
Key words:Internet of Things, Industry 4.0, Azure IoT Hub, Plant Simulation

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited