Feb 27, 2020   11:49 p.m. Alexander
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Modern methods and algorithms of automatic control realized on FPGA
Written by (author): Ing. Michal Kocúr, PhD.
Department: Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Moderné metódy a algoritmy automatického riadenia realizované pomocou FPGA štruktúr
Summary:Predložená práca je zameraná na návrh, realizáciu a overenie moderných metód automatického riadenia s využitím obvodov FPGA. Pre realizáciu moderných algoritmov automatického riadenia je v práci navrhnutý všeobecný postup a metodika vývoja a implementácie hardvérových a softvérových modulov a prostriedkov, potrebných pre efektívne riadenie z využitím FPGA štruktúr. V dizertačnej práci je spracovaný všeobecný postup pre hardvérovú realizáciu tak diskrétnych PID algoritmov riadenia ako aj prediktívnych algoritmov riadenia s uvažovaním a bez uvažovania ohraničení na riadiaci zásah. Spracované algoritmy boli verifikovane na fyzikálnych laboratórnych modeloch, ktoré predstavuje sústava DC motorov. Pre realizáciu algoritmov bol použitý FPGA obvod Artix-7 a Zynq 7000 SoC. Realizované algoritmy potvrdili vhodnosť navrhovanej metodiky pre aplikácie moderných metód automatického riadenia a ich využitie pre široké spektrum riadenia procesov s rýchlou dynamikou pre real time aplikácie.
Key words:FPGA, MPC, PID, systém DC motorv, Prediktívne riadenie, Xilinx Artix-7

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited