7. 4. 2020  22:34 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identifikační číslo: 1954
Univerzitní e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Pokročilé metódy riadenia autonómnych pohybových systémov
Autor: Ing. Matej Cehula
Pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Oponent:prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Pokročilé metódy riadenia autonómnych pohybových systémov
Abstrakt:Diplomová práca rieši návrh moderných metód prediktívneho riadenia pre autonómne pohybové systémy, elektromobily. V tejto práci sú jednotlivé kapitoly venované opisu pohonných systémov elektromobilov, skúmaniu vplyvu koncepcie pohonných systémov elektromobilov na priečnu a pozdĺžnu dynamiku pohybu elektromobilu. Nosnou časťou práce je návrh prediktívneho riadenia (MPC ) pre matematický model reálneho pohonného systému elektromobilu. Výstupom práce je navrhnuté prediktívne riadenie spolu so simulačnými priebehmi dosiahnutých výsledkov pri riadení pohonného systému elektromobilu , ktorý je opísaný analytickým matematickým modelom a experimetnálnym matematickým modelom získaným identifikáciou v prostredí MATLAB – Simulink Systems.
Klíčová slova:elektromobil, MPC, AMS, identifikácia, Matlab- Simulink

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně