6. 4. 2020  5:43 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identifikačné číslo: 1954
Univerzitný e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Automatická syntéza riadiacich a rozhodovacích štruktúr pomocou genetického programovania
Autor: Bc. Robert Berith
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Oponent:Ing. Ján Cigánek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Automatická syntéza riadiacich a rozhodovacích štruktúr pomocou genetického programovania
Abstrakt:Súčasný výskum a aplikácia evolučných algoritmov preukázali, že umožňujú riešiť zložité optimalizačné a výpočtové úlohy tak v oblasti priemyslu, ako aj v zložitých biotechnológiách, genetike a ekonómii. Ich aplikáciou boli už viac krát dosiahnuté pozoruhodné výsledky oproti klasickým postupom. Tento projekt je zameraný na vývoj programového prostredia pre aplikáciu metód genetického programovania, ktorý umožní automatické generovanie optimálnych štruktúr modelovania riadenia pre rôzne typy dynamických objektov. Cieľom projektu je navrhnúť GUIDE v prostredí Matlab-Simulink, založený na paradigme genetického programovania, pre automatické generovanie optimálnych štruktúr umelých neurónových sietí a potom ho overiť na vybraných dynamických objektoch z oblasti priemyslu (biotechnológie).
Kľúčové slová:Umelé neurónové siete, Genetické programovanie, Bunkové kódovanie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene