Feb 21, 2020   8:01 p.m. Eleonóra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Embedded control systems
Written by (author): Ing. Tomáš Chvostek, PhD.
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vnorené sieťové riadiace systémy
Summary:Dizertačná práce predstavuje súhrn teoretických a praktických poznatkov v oblasti výskumu, vývoja a aplikácie integrovaných systémov riadenia. Po obsahovej stránke je rozčlenená do štyroch základných charakteristických kapitol, v ktorých sú postupne v logickom slede prezentované sieťové vnorené systémy (VS). Práca predstaví súčasné trendy vo vývoji prvkov vnorených riadiacich systémov a sú tu uvedené všetky podstatné črty a rôzne spektrá pohľadov na priemyselné a inteligentné vnorené systémy (hardvér, softvér, operačné systémy, komunikácia, a pod.). Práca názorne priblíži problematiku riadenia hybridných pohonných systémov a poskytuje návrh vlastného jedinečného supervízorového riadiaceho systému. Priamou aplikáciou teoretických poznatkov a algoritmov riadenia na systéme vnorených počítačových systémov sa tu demonštrujú vlastné algoritmy riadenia a ich optimalizácia na výslednom riadiacom systéme vozidlového systému s hybridným pohonom. Postupne prezentuje výber vhodných riadiacich prvkov supervízneho riadiaceho systému, obsluhu CAN komunikačného podsystému, koncepcie režimov jazdy vozidla, syntézy číslicových algoritmov riadenia, až po vizualizáciu GUI, či ovládanie PHEV vozidla. V poslednej časti kapitoly je na sérii grafov zobrazený celý proces postupnej optimalizácie riadenia.
Key words:Hybridný pohon, HEV, CAN, Supervízorové riadenie, Paralelný hybridný pohon, hybridné vozidlo, Vnorené sieťové systémy

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited