Feb 25, 2020   7:34 a.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Identification number: 1954
University e-mail: stefan.kozak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:MODIFICATION OF CHOSEN OPTIMISATION METHODS FOR LEARNING PROCESSES
Written by (author): Ing. Richard Valo, PhD.
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modifikácia vybraných metód optimalizácie pre procesy učenia
Summary:Dizertačná práca predkladá návrh a vypracovanie metód a algoritmov modelovania a riadenia lineárnych a nelineárnych dynamických procesov s využitím dopredných umelých neurónových sietí typu perceptrón. V prostredí Matlab 6.5, Matlab - Simulink je navrhnutý a vytvorený programový systém umožňujúci modelovať dynamický proces s rôznymi modifikáciami optimalizačných algoritmov. Model procesu je vytvorený na základe doprednej neurónovej siete typu perceptrón, ktorá je učená algoritmom back-propagation. Zároveň vytvára edukačnú pomôcku slúžiacu na porovnávanie algoritmov hľadania minima funkcii v neurónových sieťach a mimo nich.
Key words:učiace algoritmy, neurónové siete, identifikácia, Levenberg a Marquardt, Minimum conditionality change

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited