2. 6. 2020  11:09 Xénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identifikačné číslo: 2032
Univerzitný e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Nové metódy lokalizácie porúch v sieťach 22 kV
Autor:
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce:
Oponent 1:
prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
Oponent 2:
doc. Ing. Petr Toman, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nové metódy lokalizácie porúch v sieťach 22 kV
Abstrakt:
Práca sa zaoberá systémami pre automatizáciu a chránenie distribučných sietí 22 kV a ich pôsobením pri poruchách -- najmä jednopólových zemných spojeniach. Zameriava sa na analýzu problematiky uzemnenia neutrálneho bodu transformátora 110/23 kV, automatiky ladenia tlmiviek, elektrické ochrany 22 kV vývodov a prvky automatizácie sietí VN slúžiace pre lokalizáciu porúch. Veľká časť práce je venovaná jednopólovým zemným spojeniam. Tento typ porúch je v prvom kroku rozobratý analyticky, následne sú analytické výsledky porovnané s výsledkami simulácie v programe Matlab a s výsledkami experimentálnych zemných spojení. Na základe týchto informácii je navrhnutá celková koncepcia zariadení automatizácie a chránenia sietí 22 kV. V práci sú taktiež rozobraté niektoré konkrétne reálne poruchy, ktoré sa vyskytli v prevádzke na ktorých je preukázaná správnosť predloženej koncepcie.
Kľúčové slová:
lokalizácia porúch, zemné spojenie, elektrická ochrana

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene