9. 4. 2020  10:16 Milena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identifikační číslo: 2032
Univerzitní e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Nové metódy lokalizácie porúch v sieťach 22 kV
Autor: Ing. Martin Horák, PhD.
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Petr Toman, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Nové metódy lokalizácie porúch v sieťach 22 kV
Abstrakt:Práca sa zaoberá systémami pre automatizáciu a chránenie distribučných sietí 22 kV a ich pôsobením pri poruchách -- najmä jednopólových zemných spojeniach. Zameriava sa na analýzu problematiky uzemnenia neutrálneho bodu transformátora 110/23 kV, automatiky ladenia tlmiviek, elektrické ochrany 22 kV vývodov a prvky automatizácie sietí VN slúžiace pre lokalizáciu porúch. Veľká časť práce je venovaná jednopólovým zemným spojeniam. Tento typ porúch je v prvom kroku rozobratý analyticky, následne sú analytické výsledky porovnané s výsledkami simulácie v programe Matlab a s výsledkami experimentálnych zemných spojení. Na základe týchto informácii je navrhnutá celková koncepcia zariadení automatizácie a chránenia sietí 22 kV. V práci sú taktiež rozobraté niektoré konkrétne reálne poruchy, ktoré sa vyskytli v prevádzke na ktorých je preukázaná správnosť predloženej koncepcie.
Klíčová slova:lokalizácia porúch, zemné spojenie, elektrická ochrana

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně