Aug 14, 2020   1:32 p.m. Mojmír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identification number: 206
University e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Metals and Plastics Forming (UVTE MTF)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

     
     
     
     
Bodies     
Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Modeling of technological processes and properties of injection moldings of thermoplastics reinforced with short fibers.
Written by (author):
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie technologického procesu vstrekovania a vlastností výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami
Summary:
Bc. Tvrdoň Ján: Modelovanie technologického procesu vstrekovania a vlastností výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Katedra obrábania, montáže a tvárnenia.- Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. MTF STU, 2014 . - Trnava: MTF STU, 2014. 63s. Hlavnou témou diplomovej práce je namodelovanie technologického procesu vstrekovania a analyzovanie výsledných výstrekov termoplastov spevnených krátkymi vláknami. V diplomovej práci som sa zameriaval na charakteristiku a rozdelenie plastov, ich mikroštruktúry a samotnej orientácie vlákien ako aj vplyvu orientácie na vlastnosti výstrekov. V teoretickej časti je tiež zahrnuté vstrekovanie plastov, optimalizácia technologických parametrov a chyby, ktoré môžu vzniknúť na plastových komponentoch. Cieľom praktickej časti mojej práce je namodelovať proces vstrekovania vybranej plastovej súčiastky a porovnať orientáciu vlákien s reálnymi vzorkami, na ktorých určím stupeň orientácie vlákien metódami stereolitickej metalografie.
Key words:
orientácia vlákien, uhlíkové vlákna, technologické parametre.

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited